toggle menu

Waterkwaliteit

De kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland is de laatste decennia sterk verbeterd. Echter door toename van de bevolking en door intensivering van industrie en landbouw neemt de druk op de kwaliteit van het oppervlaktewater steeds verder toe.

Oppervlaktewater wordt ook gebruikt om in en op te recreëren. Om veilig te kunnen recreëren is een goede kwaliteit van het oppervlaktewater van groot belang voor de volksgezondheid.
Met name blauwalgen kunnen voor ernstige problemen zorgen in het zomerseizoen.

Grondwater is een belangrijke bron voor de bereiding van ons drinkwater. De kwaliteit van het grondwater wordt in toenemende mate bedreigd door pesticiden en nutriënten, die we in het verleden hebben toegepast. We zitten opgescheept met een erfenis uit het verleden. Het is waarschijnlijk dat in de toekomst bereiding van voldoende drinkwater uit het grondwater niet meer mogelijk zal zijn. Steeds vaker zal oppervlaktewater gebruikt gaan worden.

Duidelijk is dat voor het afwegen van alle belangen en het bewaken van de kwaliteit van ons water, goede en nauwkeurige meetinstrumenten noodzakelijk zijn. Afhankelijk van de parameters die gemeten moeten worden, kan OTT Hydromet hiervoor de juist oplossing bieden.

 

 

De onderstaande tabel kan daarbij helpen;

Alle sensoren zijn eenvoudig te integreren in bestaande systemen.

Wij adviseren u graag bij het maken van de juiste keuze voor uw applicatie.

Altijd het laatste nieuws?

Wil je maandelijks het laatste nieuws ontvangen in je mail box? Meld je dan aan voor onze...

... Nieuwsbrief