toggle menu

Riool

Doordat de intensiteit van regenbuien toeneemt, valt er veel meer water in een geringe tijd. Dit water moet opgevangen worden in het rioolstelsel. We kunnen de bergingscapaciteit van rioolstelsels niet onbeperkt uitbreiden. In Nederland lijkt de grens bereikt. Als er meer regen valt, dan in het rioolstelsel geborgen kan worden, leidt dit tot een overstort uit het rioolstelsel.

Hierbij zal verdund rioolwater op het oppervlaktewater worden geloosd om “water op straat” te voorkomen. Elke overstort uit het rioolstelsel heeft een nadelig effect op de waterkwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. Dit kan onder andere leiden tot vissterfte en ziekte bij vee die het oppervlaktewater drinkt. In Europa is afgesproken dat het overstorten van een rioolstelsel tot een minimum beperkt moet worden. Als een overstort in werking treedt, moet de periode waarin de overstort actief was en de hoeveelheid water die geloosd is, worden gemeten en gerapporteerd.

We moeten dus op een ander manier het regenwater in stedelijke gebieden opvangen en bergen. Dat kan door te voorkomen dat het regenwater in het riool komt, dus lokaal bergen, en door de bergingscapaciteit in rioolstelsels beter te benutten.

Belangrijk is te weten;

1. Hoeveel regen er is gevallen en met welke snelheid dit waar in het rioolstelsel zal stromen.
2. Wat de actuele peilen zijn in het stelsel en waar er nog berging beschikbaar is in het systeem.
3. Wanneer een overstort in werking dreigt te treden
4. Wanneer een overstort in werking is getreden
5. Hoe lang de overstort actief is geweest en hoeveel de overstort heeft afgevoerd
6. Wat het effect van de overstort op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater is

De volgende producten van OTT Hydromet kunnen in deze waterkringloop worden toegepast; 


OTT Hydromet kan zowel alleen de benodigde sensoren, als ook een totaaloplossing aanbieden.

We gaan graag met u in gesprek om samen met u een passende oplossing uit te werken.

Altijd het laatste nieuws?

Wil je maandelijks het laatste nieuws ontvangen in je mail box? Meld je dan aan voor onze... 

... Nieuwsbrief