toggle menu

Niveau

Nederland ligt voor een groot deel onder zeeniveau. We gaan zorgvuldig om met het beheren van het oppervlaktewaterpeil. Water vasthouden als het kan en afvoeren als het noodzakelijk is. Daarbij balanceren we steeds meer op het randje. Een nauwkeurige en betrouwbare niveaumeting is noodzakelijk om als basis te kunnen dienen voor dit moderne waterbeheer. Omdat we steeds meer afhankelijk worden van deze data, kan een falende niveau meting verstrekkende gevolgen hebben.

De OTT-PLS niveausensor kenmerkt zich door een zeer geringe drift over 5 jaar, weinig onderhoud en een garantie van maar liefst 5 jaar.

Naast het peil van het oppervlaktewater, is ook het monitoren van het grondwaterpeil voor ons van belang. Het grondwaterpeil geeft ons, onder andere, een beeld van de voorraad drinkwater waarover we nog beschikken. Tijdens bouwprojecten geeft het grondwaterpeil de invloed van de bemalingsactiviteiten op de omgeving weer en in steden is het meten van grondwaterpeilen noodzakelijk om de actuele droogleging aan te kunnen tonen. Ook kan het verloop van het grondwaterpeil een indicatie zijn voor lekkende rioleringen. Voor het meten van grondwaterpeilen heeft OTT Hydromet de OTT Ecolog 500 en Ecolog 800 ontwikkeld. Dit is een niveau sensor, met of zonder geleidbaarheid sensor, gekoppeld aan een compacte datalogger met geïntegreerd modem. Het modem kan een radio, GPRS of LoRa modem zijn.

Bij hoge rivierafvoeren bestaat er nog steeds gevaar voor overstromingen. Wederom is niveau meting van groot belang om het actuele peil van de rivier te weten, maar ook om deze data te kunnen gebruiken in modellen, die kunnen berekenen wat de verwachting is van het peilverloop in de komende uren. Dit alles is noodzakelijk om tijdig passende maatregelen te kunnen treffen.

Hieronder een kort overzicht van de sensoren die OTT Hydromet kan aanbieden;

  • OTT-PLS een nauwkeurige luchtdruk gecompenseerd druksensor 
  • OTT-RLS een contactloze radar niveau sensor 
  • OTT-SE 200 een zeer nauwkeurige vlotter niveau sensor met contragewicht 
  • OTT-CBS een bubbler sensor die d.m.v. luchtdruk het niveau meet 
  • OTT Contact Gauges handmeters 

Natuurlijk kunnen deze sensoren worden geïntegreerd in bestaande system. Wilt u een totaaloplossing dan kan dat natuurlijk ook.

Wij adviseren u graag bij het maken van de juiste keuze voor uw applicatie.

Altijd het laatste nieuws?

Wil je maandelijks het laatste nieuws ontvangen in je mail box? Meld je dan aan voor onze...

... Nieuwsbrief