toggle menu

Stroomsnelheid en Debiet

Nederland is een vlak land en ligt voor een groot deel onder het zeeniveau. We moeten droge voeten houden en we moeten zuinig omgaan met het water dat we hebben. We gaan er dus steeds zorgvuldiger mee om. We proberen het zo lang mogelijk vast te houden en als afvoer noodzakelijk is, dan willen we dat doen met de geringste inspanning. Maar de veiligheid moet altijd gewaarborgd blijven.
Dit alles houdt dus in dat we precies willen weten hoe het water beweegt door onze rivieren, kanalen en waterlopen om elke m3 zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Het debiet kan berekend of gemeten worden. Voor het berekenen van afvoeren zijn diverse methoden en hulpmiddelen beschikbaar. Ik verwijs hiervoor volledigheidshalve naar het “Handboek debiet meten in open waterlopen”. Vaak worden meetstuwen tegenwoordig verwijderd ten gevolge van herinrichtingen en ten behoeve van onder andere de vismigratie en wordt het noodzakelijk het debiet op een andere wijze te meten. Daarvoor is dan een akoestisch doppler meetinstrument een geschikte oplossing. Voor het bepalen van de werkelijke capaciteit van gemalen worden ook vaak lokale debiet metingen verricht.

Voor het meten van stroomsnelheden en debieten heeft OTT Hydromet de volgende instrumenten in de product range.

Minder bekend in Nederland, maar veel toegepast in het buitenland, bij rivieren en beken waarvan de waterstanden en het debiet zeer sterk fluctueren en waar een handmeting, vanwege de sterke stroming, of het ontbreken van bruggen, niet mogelijk is, zijn de cable way systemen.

Wij adviseren u graag bij het maken van de juiste keuze voor uw applicatie.

Altijd het laatste nieuws?

Wil je maandelijks het laatste nieuws ontvangen in je mail box? Meld je dan aan voor onze...

... Nieuwsbrief