toggle menu

Waternet gebruikt Hydrolab multiparameter sondes voor monitoren waterkwaliteit in grachten Amsterdam

Waternet, maakt al geruime tijd gebruik van Hydrolab sondes voor het monitoren van de waterkwaliteit in de grachten in Amsterdam. Hierbij maken ze gebruik van vaste meetopstellingen en van mobiele meetopstellingen. De vaste opstellingen zijn voorzien van telemetrie en zijn geïnstalleerd op strategische plekken in de hoofdstad (zie overzichtskaart). Van alle vaste meetlocaties zijn de gps-coördinaten bekend.

De installaties zijn hufterproof uitgevoerd. Hiernaast een afbeelding van een installatie en een detailfoto van de wijze waarop de sonde geplaatst is.  

Er zijn twee uitvoeringen van mobiele meetopstelling. Er is een losse mobiele meetopstelling (zie foto links) die is voorzien van een battery pack, GPS en een telemetriesysteem. Daarnaast is er een vergelijkbare mobiele meetopstelling, die op een klein schip kan worden geplaatst (zie foto rechts). Met deze mobiele meetopstellingen kan ook op plekken gemeten worden waar geen vaste meetopstelling is opgesteld.

Naast de waterkwaliteit, die gemeten wordt met de Hydrolab sonde, wordt bij de mobiele meetopstellingen ook de diepte van de Hydrolab sonde met een externe druksensor gemeten. Eventueel kan een Hydrolab worden uitgerust met een geïntegreerde dieptesensor. Waternet heeft niet voor deze uitvoering gekozen in deze toepassing.

Omdat door toevoeging van de GPS, alle meetwaarden zijn gerelateerd aan coördinaten, is het ook mogelijk de invloed van stroming in de grachten en de invloed van eb en vloed mee te nemen in de evaluatie van de meetwaarden.

De parameters die met de Hydrolab sondes worden gemeten zijn;

  • Elektrisch Geleidend vermogen (EGV) 
  • Optische opgeloste zuurstof 
  • Troebelheid 
  • Temperatuur 

 
Met de nieuwe Hydrolab HL4 en HL7 sondes, is het mogelijk om aanvullend nog meer parameters te meten, zoals onder andere;

  • pH 
  • Redox 
  • Blauw en Groenalg 
  • Chlorofyl 


Voor meer gedetailleerde informatie over de Hydrolab sondes, zie www.hydrolab.com


De data die door Waternet wordt verzameld, wordt gebruikt om de kwaliteitsverschillen, in het oppervlaktewater te meten, over het gehele jaar. Dit geldt voor zowel het water wat Amsterdam instroomt als het water wat Amsterdam verlaat, richting het IJ. Ook het effect van de seizoenverschillen, zoals neerslaghoeveelheden, temperatuur, voedingstoffen en omzetting, op de waterkwaliteit, kan nu beter in beeld worden gebracht. Naast waterkwaliteit wordt de neerslag ook op een groot aantal punten gemeten.
 
In de toekomst zal getracht worden ook een beter beeld te verkrijgen van het effect van rioolwater overstorten op de oppervlaktewater kwaliteit in Amsterdam. Mogelijk is dit effect groter dan wordt gedacht. Doordat buien steeds intensiever worden, wordt een toename verwacht van het aantal keren dat een rioolwater overstort actief is, terwijl het voornemen was, dit aantal terug te dringen. Mogelijk zal deze toename geaccepteerd moeten worden. We kunnen de capaciteit van het rioolstelsel niet eindeloos blijven vergroten. Studies moeten echter wel aantonen hoe we de invloed, op de oppervlakte waterkwaliteit, van deze ongecontroleerde lozingen kunnen minimaliseren. 

Door het verrichten van onder andere deze metingen, wordt er meer inzicht verkregen in zowel de gemiddelden als de extremen.

Meer info Hydolab

Samenvatting

De Stichting Waternet in Amsterdam, gebruikt al vele jaren de Hydrolab sondes, voor het monitoren van het water in de omgeving van Amsterdam.

Zij maken gebruik van mobiele en vaste meetopstellingen.