toggle menu

Monitoring van slootwaterkwaliteit met behulp van ECO-N, Hydrolab HL4 en XLink 500

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gebruikt de ECO-N en de Hydrolab HL4, aangesloten op een XLink 500 datalogger, om de variatie van de slootwaterkwaliteit in de tijd te volgen. De gegevens worden verzonden naar Hydromet Cloud.

Het doel van dit project (WaterSNIP) is, om efficiënter het slootwater te monitoren door gebruik te maken van waterkwaliteitssensoren, en om de waterkwaliteit op kleinere schaal (van regionaal tot lokaal) te kunnen monitoren.

Het doel van dit project (WaterSNIP) is, om efficiënter het slootwater te monitoren door gebruik te maken van waterkwaliteitssensoren, en om de waterkwaliteit op kleinere schaal (van regionaal tot lokaal) te kunnen monitoren.

In het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid  (LMM) , bemonstert het RIVM 7 keer per jaar het slootwater. Deze monsters worden in het laboratorium geanalyseerd op een breed scala aan parameters, voor de KRW-normen zijn totaal-N en totaal-P belangrijk. Met een hogere frequentie kan het RIVM een nauwkeuriger gemiddelde van de concentraties in de sloot te berekenen. Het verbetert ook het begrip van de uitspoeling van voedingsstoffen uit landbouwgronden naar de sloot en de chemische en biologische processen die daarbij betrokken zijn.

Het in real-time meten van Totaal-N en Totaal-P is alleen mogelijk met een dure en energievretende auto-analyser (lab-in-a-can). De ECO-N kan nitraat meten.

Meer info OTT ECO-N

De Hydrolab HL4 meet, temperatuur, geleidbaarheid, pH, opgeloste zuurstof en troebelheid. Het RIVM onderzoekt de relatie van deze parameters met de variatie van de nutriënten N en P (uit laboratoriumanalyses en ECO-N) in de sloot. Op deze manier onderzoeken ze of de parameters van de HL4 kunnen worden gebruikt als een proxy (afgeleide parameter) voor Totaal-P en Totaal-N.

Meer info Hydrolab HL4

 

De ECO-N en HL4 voeren elke 15 minuten metingen uit. De gegevens worden verzonden naar de HydrometCloud-webserver. Het complete systeem wordt gevoed door een 20 Wp zonnepaneel. De XLink 500 is uitgerust met een interne zonneregelaar die de geïntegreerde 7 Ah-batterij oplaadt.

Meer info XLink 500

 

Alle data wordt doorgestuurd naar de Hydromet Cloud server van OTT. In Hydromet Cloud kan de data op vele wijzen worden getoond en kan alarmering op grneswaarden worden ingesteld.

Meer info Hydromet Cloud

Samenvatting

Het RIVM gebruikt de ECO-N en de Hydrolab HL4, aangesloten op een XLink 500 datalogger, voor monitoren slootwaterkwaliteit