toggle menu

Binnen een Nederlands veldexperiment wordt het watergebruik van tien verschillende Europese boomsoorten gemeten. Onderzochte soorten zijn onder andere gewone esdoorn, beuk en zwarte den. Met watergebruik doelt men op het verlies van water via de bladeren naar de atmosfeer (transpiratie). Daarnaast vindt er verdamping van regenwater vanaf de bladeren plaats na een regenbui (interceptie verdamping). Ook dit wordt gemeten.

Tegelijkertijd wordt meteorologische data verzameld om het effect van weersomstandigheden op deze twee verdampingsposten te bepalen. Zowel transpiratie als interceptie verdamping door bomen is bepalend voor de vochtcondities in de bodem en de grondwateraanvulling.

Er is echter nog maar weinig bekend over het waterverbruik door bomen. Inzicht in de grondwateraanvulling onder bossen is cruciaal voor het beheer van grondwatervoorraden en het duurzaam kunnen onttrekken van grondwater voor drinkwater waarbij voldoende water beschikbaar blijft voor andere functies zoals natuur, landbouw en industrie.

Voor dit onderzoek maakt KWR gebruik van de Lufft WS600, om de volgende parameters te meten;
• Windsnelheid en windrichting
• Temperatuur
• Luchtvochtigheid
• Luchtdruk
• Neerslag

Voor meer informatie over het project van KWR water: https://www.kwrwater.nl/en/projecten/bingo/  

Meer info WS600

Samenvatting

KWR Watercycle Research Institue, gebruikt de Lufft WS600 voor veldonderzoek naar waterverbruik van tien verschillende Europese boomsoorten om het verleis van water via de bladeren naar de atmosfeer (transpiratie te kunnen vaststellen.