toggle menu

UPDATE test MARWIS voor genereren RCC codes

Na 3 maanden testen, door de Koninklijke Luchtmacht op vliegveld Eindhoven, zijn de eerste resultaten van de test met de MARWIS voor het genereren van Runway Condition Codes succesvol te noemen. De Luchtmacht heeft de MARWIS de afgelopen 3 maanden, tijdens slechte weersomstandigheden, intensief kunnen testen. Helaas zijn er slechts twee dagen geweest met sneeuw en ijs. Echter ook bij hevige regenval heeft de MARWIS zijn meerwaarde bewezen omdat de sensor ook de waterlaagdikte op de landingsbaan nauwkeurig weergeeft.

Binnenkort vindt er een eindevaluatie van de proef plaats. Op basis van deze evaluatie zullen er een aantal aanpassingen aan de software worden doorgevoerd.

De Luchtmacht gebruikt de MARWIS voor het automatisch genereren van Runway Code Conditions. Deze RCC codes, worden onder ander gebruikt bij het automatisch opstellen van TALPA en SnowTAM rapporten. TALPA is een afkorting voor Takeoff And Landing Performance Assessment. De door de webapplicatie ViewMondo automatische gegenereerde RCC codes werden aan elk vliegtuig dat gereed was voor vertrek, of landing, doorgegeven.

Op Eindhoven Airport faciliteert de Luchtmacht ook de verkeersbegeleiding van de burgerluchtvaart. De piloten die, tijdens de sneeuwbuien, vliegveld Eindhoven naderden, konden aanvankelijk de nauwkeurigheid van de data die ze doorkregen, niet geloven. In het verleden was deze data veelal gebaseerd op visuele waarnemingen, nu was de data echter gebaseerd op meetresultaten van de MARWIS. Zonder uitzondering gaven ze aan, het gebruik van moderne technieken als de MARWIS voor het genereren van de RCC codes toe te juichen. Zij willen er bij andere vliegvelden op aandringen de voordelen van deze techniek in ieder geval op korte termijn ook te verkennen.

In tegenstelling tot wat er weleens beweerd wordt, zijn er geen restricties tegen het gebruik van een MARWIS voor het opstellen van de TALPA en SnowTAM rapporten.

 De MARWIS meet de volgende parameters;

• Omgevingstemperatuur
• Relatieve luchtvochtigheid
• Wegdek temperatuur
• Dauwpunt op wegdek niveau
• Waterlaag dikte op de weg
• IJspercentage op de weg
• Frictie/grip
• Wegdek conditie

De MARWIS meet in realtime, met een meetfrequentie van 100 meetwaarden per seconde, bij een snelheid van 70 - 100 km/u, de wegdekconditie van zowel de opstelplaatsen van de vliegtuigen, de toegangswegen en de landingsbanen. Hieronder een voorbeeld van de wijze waarop de data in ViewMondo gepresenteerd kan worden. Zowel de landingsbaan als de taxibaan zijn in dit overzicht weergegeven. In een normale rapportage wordt er slechts één van de banen geselecteerd en weergegeven in het rapport.

 

Naast het genereren van de TALPA en SnowTAM rapporten kan de data ook worden gebruikt voor het aansturen van het winteronderhoud. Met de verzamelde data is het mogelijk het gebruik van strooimiddelen beter te doseren.

Op de luchthaven van Wenen, werd afgelopen winter, gebruik gemaakt van 5 MARWIS sensoren, die bij slechte weersomstandigheden continu de wegdekcondities van de landingsbanen, toevoerwegen en platforms monitoren. De investering van deze 5 systemen is in één week terugverdiend, doordat er veel efficiënter met de dure strooimiddelen omgegaan kon worden.

Helaas is de winter in Nederland voorbij. Wilt u echter ook gebruik maken van dit prachtige systeem komende winter, aarzel dan niet en laat u nu overtuigen van het nut. Verhoog de veiligheid op uw vliegveld en zet strooimiddelen efficiënter in, waardoor u de investering niet alleen snel terug kunt verdienen, maar mogelijk zelfs een besparing in het winteronderhoud kunt realiseren.

Meer info Runway sensors

Samenvatting

Na 3 maanden testen van de MARWIS voor het genereren van Runway Condition Codes, door De Koninklijke Luchtmacht op vliegveld Eindhoven, is het binnenkort tijd voor een eindevaluatie van de proef.