toggle menu

Hoogheemraadschap van Delfland -Project beschrijving Hydrolab

Één van de waterschappen in Nederland, die gebruikt maakt van de Hydrolab sondes, is het Hoogheemraadschap van Delfland. Het Hoogheemraadschap, maakt al geruime tijd gebruik van de Hydrolab sondes voor het monitoren van het oppervlaktewater in haar beheersgebied. De sondes worden ingezet om het effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater in beeld te brengen van;

 • lozingen vanuit de (glas)tuinbouw, 
 • rioolwater overstorten, 
 • recreatief medegebruik als zwemwater, 
 • zoutintrek vanuit de schutsluizen 
 • invloed van scheepvaart 

Met de Hydrolab sondes worden de volgende parameters gemeten;

 • Opgeloste Zuurstof 
 • Electirsch Geleidings Vermogen (EGV) 
 • pH (Zuurgraad) 
 • Troebelheid 
 • Chlorofyl-a 
 • Temperatuur 
 • Diepte 

Enkele voorbeelden waar een Hydrolab sonde wordt toepast:

1. Monitoren oppervlaktewaterkwaliteit in de Hofvijver te Den Haag.

De waterkwaliteit van de Hofvijver wordt continu gemonitord, de gemeten data afkomstig van de Hydrolab DS5X wordt automatisch verzonden via telemetrie.

De Hofvijver is in 2015 gebruikt voor het evenement WK Beachvolleybal 2015 toernooi. Bij dit Beachvolleybal werd, om te kunnen spelen, gebruik gemaakt van drijvende pontons. Om de waterkwaliteit onder de pontons te kunnen monitoren tijdens dit Beachvolleybal toernooi, is een Hydrolab DS5X horizontaal op een steun geplaatst, op 1 meter boven de bodem, onder de pontons. De gemeten data werd automatisch verzonden via telemetrie.  

2. Monitoren effect overstort op waterkwaliteit ontvangende oppervlaktewater

Hieronder een aantal voorbeelden waar het Hoogheemraadschap de effecten van een rioolwater overstort registreert. Deze meetopstellingen zijn eenvoudig te verplaatsen. Door enige tijd te meten bij een rioolwater overstort verkrijgt het Hoogheemraadschap inzicht in de werking van het systeem en het effect van de overstort. Als dit effect inzichtelijk gemaakt is, kan de meetopstelling worden verplaatst.

3. Monitoring invloed scheepvaart en (glas)tuinbouw op kwaliteit van het oppervlaktewater

Om het effect van de scheepvaart, (glas)tuinbouw en akkerbouw op de kwaliteit van het oppervlaktewater te meten, zijn er ook een aantal meetopstellingen ingericht. Hieronder een tweetal voorbeelden.

 

Meer info Hydrolab

Samenvatting

Hoogheemraadschap van Delfland gebruikt al vele jaren de sondes van Hydrolab

De sondes worden ingezet om het effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater in beeld te brengen van;
• lozingen vanuit de (glas)tuinbouw,
• rioolwater overstorten,
• recreatief medegebruik als zwemwater,
• zoutintrek vanuit de schutsluizen
• invloed van scheepvaart

Met de Hydrolab sondes worden de volgende parameters gemeten;
• Opgeloste Zuurstof
• Electirsch Geleidings Vermogen (EGV)
• pH (Zuurgraad)
• Troebelheid
• Chlorofyl-a
• Temperatuur
• Diepte