toggle menu

Gemeente Amsterdam gebruikt MARWIS data voor verhogen efficiëntie winteronderhoud

Afgelopen winter, heeft de gemeente Amsterdam de MARWIS (Mobile Automated Road Weather Information Sensor) getest, gemonteerd, voorop één van hun Schouwvoertuigen.De innovatieve sensor was voor op het voertuig gemonteerd. Dit was de meest geschikte plek voor dit voertuig en de afstand tussen sensor en datatransmissie unit, in de cabine was gering, waardoor de Bluetooth communicatie perfect was. In de meeste gevallen zal de MARWIS op een ander locatie op het voertuig worden geplaatst. Voor strooivoertuigen is dit meestal net achter de cabine, waarbij de MARWIS zijwaarts het wegdek scant.

Omdat de MARWIS meet met een frequentie van 100 Hz, konden ze bij een snelheid van 80 90 km/u de inspecties uitvoeren. Bij deze snelheid neemt de MARWIS een meetwaarde per 20 cm weg.

De MARWIS kan op, of dichtbij de strooi installatie worden geplaatst, maar de gemeente Amsterdam besloot eerst de sensor te evalueren en deze daarom tijdens de test voorop een schouw voertuig te installeren. Het schouwvoertuig was wel voorzien van strooimachine achter op het voertuig. De MARWIS stuurde deze strooier niet aan. Dit kan in de toekomst natuurlijk wel. De MARWIS meet de volgende parameters;

• Omgevingstemperatuur
• Relatieve luchtvochtigheid
• Wegdek temperatuur
• Dauwpunt op wegdek niveau
• Waterlaag dikte op de weg
• IJspercentage op de weg
• Frictie/grip
• Wegdek conditie

Voor het weergeven van de wegdek conditie geeft de MARWIS een indicatie aan; nat, vochtig of droog. De MARWIS geeft ook aan of de weg bedekt is met water, sneeuw of ijs.

De data wordt vanuit de sensor via Bluetooth verzonden naar een tablet in de cabine. De data van de MARWIS kan ook via een kabel worden uitgelezen. Door gebruik te maken van de MARWIS app, kan de bestuurder, op de tablet, alle relevante meetgegevens direct zien afgebeeld op een kaart. De app stuurt de data, door gebruik te maken van een GPRS-verbinding ook door naar een server. De software ViewMondo, ontsluit deze informatie voor iedere gebruiker via internet. Natuurlijk is de data beschermd door een password en een toegangscode.

Op deze wijze kan de vloot manager ook de real time wegdekconditie zien vanaf het steunpunt. Hij gebruikt de data om de strooiers te adviseren welk zoutmengsel ze waar moeten strooien.

Alle data wordt als logfiles opgeslagen op een server. De data kan in sommige gevallen later gebruikt worden, als er bijvoorbeeld bewezen moet worden dat de gemeente haar werk goed gedaan heeft. Als bij gladheid ongelukken gebeuren, moet de gemeente vaak aantonen, dat ze voldoende en tijdig gestrooid hebben.

In het verleden focuste de gemeente vaak voornamelijk op de wegdek temperatuur. Echter een wegdektemperatuur onder nul, wil niet altijd zeggen dat er ook gestrooid moet worden. Met deze nieuwe techniek nemen ze nu ook de relatieve luchtvochtigheid, het dauwpunt, de waterlaag dikte, het ijspercentage en de wegdekconditie in overweging bij de beslissing om al of niet te gaan strooien.

Door gebruik te maken van de wegdektemperatuur, frictie, de waterlaag dikte en het ijspercentage kan men zien of opvriezen van het wegdek dreigt. Als dat het geval is weten ze exact waar en wanneer ze moeten beginnen met strooien en welk mengsel ze moeten gebruiken. Met behulp van deze informatie kunnen ze dus zien of het echt noodzakelijk is om te gaan strooien of dat er nog voldoende restzout aanwezig is op de weg, waardoor een vervolgactie voorlopig kan uitblijven of dat men met minder zout kan volstaan.

De MARWIS heeft zijn nut bewezen, zeker daar waar de condities op kleine afstanden enorm kunnen verschillen, zoals bij open gebieden, bruggen etc. Deze locaties zijn over het algemeen kouder dan de omgeving. In ViewMondo worden deze locaties aangegeven als “cold spots”.

Met al deze data, kan besloten worden, in het geheel niet te strooien of minder te strooien. De bestuurder of de manager kan deze beslissing op basis van de beschikbare data nemen. Het aansturen van de strooier gebeurd nu nog handmatig, maar via CAN-bus kan de MARWIS rechtstreeks worden aangesloten op de PLC die de strooier aanstuurt. Op dit moment wordt met een aantal leveranciers van strooiers onderzocht hoe hier invulling aan kan worden gegeven.

De test heeft ertoe geleid dat de gemeente Amsterdam afgelopen winter minder zout heeft gebruikt hetgeen een besparing heeft opgeleverd in geld, en tot een geringere belasting van het milieu heeft geleid.

Doordat de sensor in het midden van het voertuig is geplaatst, krijg je soms verwarrende data. In de sporen op de weg kan nog water staan, terwijl de MARWIS aangeeft dat het wegdek droog is. Het is van belang te begrijpen dat de MARWIS alleen weergeeft wat de sensor daadwerkelijk “ziet”. De locatiekeuze van de MARWIS hangt dus af van wat je wilt “zien”.

Dat de MARWIS weinig onderhoud nodig heeft blijkt wel uit het feit dat de lenzen de gehele winter niet gereinigd zijn. Bij controle bleken de lenzen nog steeds schoon. De beschermkap van de MARWIS dient niet alleen voor bescherming van de lenzen tegen modder en spatwater, maar schermt de lenzen ook af voor directe instraling van zonlicht.

Het type asfalt op de weg is niet van invloed op de meetwaarden, de aanwezigheid van wegmarkering echter wel. Bij een wegdek temperatuur onder de 4 graden, worden wegmarkeringen aangegeven als “sneeuw”. Dit wordt echter niet gezien als een ernstige tekortkoming.

De gemeente Amsterdam was tevreden met de resultaten van de tests en zal de MARWIS blijven gebruiken. Ook waren ze te spreken over de ondersteuning die ze tijdens het gehele proces hebben ontvangen. De MARWIS wordt nog steeds voorzien van nieuwe features in de firmware. Nieuwe firmware is gratis beschikbaar. De MARWIS app, controleert automatisch of nieuwe firmware beschikbaar is en zal deze, als de gebruiker daarmee akkoord gaat, ook installeren.

Meer info MARWIS

 

Samenvatting

Door gebruik te maken van de real-time data, afkomstig uit de MARWIS-sensor, gemonteerd op een "schouwvoertuig", kan de gemeente Amsterdam het strooiregiem aanpassen op de actuele conditie van de weg. Hierdoor is een besparing van de hoeveelheid strooizout mogelijk en zal het milieu minder belast worden.