toggle menu

Legal Information & Privacy Policy

Legal Information

OTT Hydromet GmbH
Ludwigstr. 16
87437 Kempten

Tel.: + 49 - (0)831 5617 - 0
Fax: + 49 - (0)831 5617 - 209
info@ott.com

Managing Director: Tom Bolling | Stephan Gramlich | Rendall Evers
Commercial register: Registergericht Kempten HRB 7687

VAT identification number: DE 258 217 067, AT U67 233 889

Contact person and person responsible for the journalistic and editorial content of this internet site of the provider (under the terms Telemediengesetz (TMG) - German Media Service Treaty):

Helmut Hohenstein
Ludwigstr. 16
87437 Kempten


Data Privacy Statement - Privacy Policy

WE HEBBEN ONZE PRIVACYKENNISGEVING BIJGEWERKT, INGAANDE OP 13. April 2018

Dit Online privacybeleid (“Privacybeleid”) legt uit hoe OTT Hydromet GmbH (“OTT”) omgaat met Persoonsgegevens die aan ons geleverd werden op websites, mobiele sites, mobiele applicaties en andere digitale diensten en producten beheerst door OTT die een link naar dit Privacybeleid bevatten (samen, de “Sites van OTT”). OTT is onder de toepasselijke wetgeving de gegevenscontroleur voor het verwerken van de Persoonsgegevens.
Deze Privacykennisgeving is niet van toepassing op Sites van OTT die geen link bevatten naar dit Privacybeleid of op websites van derden waarnaar vanuit Sites van OTT gelinkt werd.

Samenvatting
Deze samenvatting biedt een kort overzicht van onze Privacykennisgeving. Lees het volledige Privacybeleid hieronder voor meer gedetailleerde informatie.

 • Informatie die we verzamelen
 • Hoe we uw informatie gebruiken
 • Informatie die we delen
 • Uw keuzes inzake Privacy
 • Beveiliging
 • Wereldwijd onze Sites bezoeken
 • Wijzigingen aan onze Privacykennisgeving
 • Databeschermingsfunctionaris


Informatie die we verzamelen
OTT verzamelt de volgende types informatie via de Sites van OTT:

 • Informatie die u verstrekt. Persoonsgegevens die u verstrekt bij het registreren voor onze producten en diensten, als antwoord op vragenlijsten of enquêtes, of bij het contact opnemen met de klantendienst van OTT.
 • Automatisch verzamelde informatie. Uw IP-adres en niet-identificerende informatie over uw gebruik van Sites van OTT kunnen automatisch verzameld worden via opvolgingstechnologieën zoals cookies. De software van uw websitebrowser kan ingesteld worden om alle cookies te verwerpen. Cookies kunnen u echter toelaten om voordeel te halen uit bepaalde essentiële kenmerken van de site, die mogelijk niet zullen werken als u cookies verwerpt.
 • Informatie verzameld uit andere bronnen. We kunnen informatie over u uit Sites van OTT, informatie offline verzameld of afkomstig van externe partijen samenvoegen.


Hoe we uw informatie gebruiken
OTT gebruikt de informatie die we verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • om u de door u verzochte producten en diensten van OTT te leveren;
 • om informatie over gelijkaardige en/of verwante producten en diensten aan te bieden en te leveren;
 • om uw ervaring op de Sites van OTT op maat aan te passen en te verbeteren;
 • om onze producten en Sites van OTT in het algemeen te verbeteren, en voor andere interne zakelijke doeleinden.
 • Wettelijke verplichtingen inzake kennisgeving en melding aan autoriteiten.
 • Onder de Europese wetten inzake gegevensbescherming moet OTT een juridische basis hebben om uw Persoonsgegevens te verwerken. De wettelijke principes die van toepassing zijn op een gegeven situatie zullen afhangen van voor welke van de hierboven beschreven specifieke doeleinden OTT uw Persoonsgegevens aan het verwerken is.
 • In bepaalde gevallen kan Danaher vragen naar uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens. Moest u ervoor kiezen om toestemming te verlenen, kan u later uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte “Uw keuzes inzake Privacy”. Merk op dat de intrekking van de toestemming geen invloed zal hebben op reeds uitgevoerde verwerking.
 • In andere gevallen kan de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een toepasselijke wet of regelgeving, of voor het uitvoeren van een contract waaraan u onderworpen bent. U kan zich mogelijk niet uitschrijven voor deze verwerking, of uw keuze tot uitschrijven kan invloed hebben op ons vermogen om aan een contractuele verplichting te voldoen die u anderszins verschuldigd is.
 • In nog andere gevallen kan OTT uw Persoonsgegevens verwerken op basis van de legitieme belangen van OTT in het met u communiceren over onze producten en diensten, en over wetenschappelijk onderzoek en opleidingskansen. U heeft het recht zich uit te schrijven voor al dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens. U kan dat doen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte “Uw keuzes inzake Privacy”.


Handelingen voor verwerking omvatten mogelijk het optekenen, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, uitlijning of combinatie, beperking, blokkering, wissing of vernietiging van Persoonsgegevens. De Persoonsgegevens die we over u verzamelen, kunnen opgeslagen worden voor vijf jaar na de meest recente interactie die we met u hebben gehad, waarna ze gearchiveerd zullen worden maar enkel voor zolang als redelijk noodzakelijk voor de hierboven uiteengezette doeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Informatie die we delen
OTT verkoopt of deelt uw Persoonsgegevens niet met derde partijen zonder uw toestemming, behalve:

 • Aan filialen en externe dienstverleners, voor het leveren van diensten en informatie op onze sites, waaronder online marketing en reclame, en om onze zakelijke werking te ondersteunen. We vereisen dat deze partijen uw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacykennisgeving zullen behandelen.
 • Aan filialen, om informatie over verwante producten en diensten aan te bieden en te leveren. We zullen geen Persoonsgegevens delen uit landen die toestemming vereisen, tenzij op voorhand toestemming werd verkregen voor het delen met gerelateerde filialen. We vereisen dat deze partijen Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacykennisgeving zullen behandelen.
 • Aan andere bedrijven in verband met de verkoop of overdracht van één van onze productlijnen of divisies, waaronder de diensten geleverd via een of meerdere van de filialen van OTT.
 • Aan beherende regelgevende autoriteiten, waaronder de Amerikaanse Food and Drug Administration, of waar het anderszins noodzakelijk kan zijn voor ons om te voldoen aan een wettelijke verplichting of eis.

In het geval OTT beslist om ons bedrijf te herorganiseren of af te stoten via verkoop, fusie of overname, kan OTT Persoonsgegevens over u delen met feitelijke of mogelijke kopers. We zullen vereisen dat feitelijke of mogelijke kopers deze Persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met deze kennisgeving.
U kan alle gerelateerde filialen hier vinden.

Om beter te kunnen reageren op uw verzoek om informatie, kunnen gegevens ook worden doorgegeven aan gecertificeerde externe verkooppartners in landen waar OTT Hydromet geen directe zaken doet. Externe partners die persoonsgegevens ontvangen, zijn altijd gebonden aan contractuele bepalingen die ervoor zorgen dat de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

Uw keuzes inzake Privacy
U heeft het recht om Persoonsgegevens over u die we bewaren in te kijken en er een kopie van te krijgen, evenals om verbeteringen aan te brengen aan onnauwkeurige of onvolledige Personeelsgegevens over u. U heeft het recht om de gegevens die u ons verstrekt heeft te verkrijgen in een machine-leesbare vorm en om die gegevens naar een andere controleur door te sturen. U kan ook verzoeken om uw Persoonsgegevens te wissen of dat beperkingen worden opgelegd op de verwerking ervan, of om bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van Persoonsgegevens over u. Om Persoonsgegevens over u te openen, om een zorg of klacht in te dienen, om te verzoeken om een correctie of om zich uit te schrijven uit bepaalde programma’s, neemt u contact op met onze Privacyleider door te klikken op de link “Contact” op de Site van de OTT die u gebruikt, via de contactinformatie van de OTT op de mobiele toepassing van OTT die u gebruikt of door ons te e-mailen op info@ott.com. U kan ook een brief sturen naar het volgende adres:
OTT Hydromet GmbH
T.a.v.: Privacy
Ludwigstr. 16
87437 Kempten
Germany

De Autoriteit voor Gegevensbescherming (Dutch DPA) van Netherland is verantwoordelijk voor het verzekeren dat de privacywetgeving gevolgd wordt in Netherland. Voor meer informatie over uw privacyrechten, of als u niet in staat bent een probleem rechtstreeks met ons op te lossen en u een klacht wenst in te dienen, neemt u contact op met: autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

Beveiliging
OTT behoudt controle over het beschermen en beveiligen van Persoonsgegevens, maar wanneer u Persoonsgegevens online deelt, bestaat altijd het risico dat een niet-gemachtigde derde partij toegang verkrijgt tot uw informatie.

Wereldwijd onze Sites bezoeken
Door deze site te bezoeken, begrijpt u dat uw Persoonsgegevens verzameld, opgeslagen en verwerkt zullen worden in de Verenigde Staten en in gelijk welk land waar we mogelijk in de loop van onze zakelijke werking uw informatie naartoe sturen. OTT kan Persoonsgegevens over u doorsturen naar filialen over de hele wereld. Deze filialen kunnen op hun beurt Persoonsgegevens over u doorsturen naar andere gerelateerde filialen. Sommige filialen bevinden zich mogelijk in landen die geen gepast niveau van gegevensbescherming bieden. Desondanks zijn alle gerelateerde filialen vereist om Persoonsgegevens te behandelen op een manier die overeenkomt met deze kennisgeving. Om bijkomende informatie te verkrijgen over de beveiligingsmaatregelen die we ingesteld hebben voor internationale transfers van Persoonsgegevens, neemt u contact met ons op aan de hand van de gegevens in de sectie “Uw keuzes inzake Privacy”.


Wijzigingen aan onze Privacykennisgeving
Controleer deze Privacykennisgeving regelmatig, aangezien we van tijd tot tijd gedeelten van dit Privacybeleid kunnen wijzigen of bijwerken, onderhevig aan eventueel toepasselijke toestemmingsvereisten. Alle veranderingen zullen onmiddellijk op deze pagina gepost worden, bovenaan de pagina vergezeld van een nieuwe ingangsdatum.

OTT Online Privacybeleid
Ingaande op 12. April 2019

Deze Online Privacykennisgeving (“Privacybeleid”) legt uit hoe we omgaan met de Persoonsgegevens die ons verstrekt worden via websites, mobiele sites, mobiele toepassingen en andere digitale diensten en producten, onder beheer van Bedrijf OTT Hydromet GmbH, Ludwigstr.16, 87437 Kempten, Germany en die een link bevatten naar dit Privacybeleid (samen de “Sites OTT”). OTT is onder de toepasselijke wetgeving de gegevensbeheerder voor het verwerken van de Persoonsgegevens.
Deze Privacykennisgeving is niet van toepassing op Sites van OTT die geen link bevatten naar dit Privacybeleid of op websites van derden waarnaar vanuit Sites van OTT gelinkt kan worden.


Types informatie die we online verzamelen
De types Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen terwijl u de Sites van OTT gebruikt, worden beschreven in deze sectie en omvatten zowel informatie die u ons biedt en informatie die we automatisch verzamelen wanneer u de Sites van OTT gebruikt.
Voor de doeleinden van deze Privacykennisgeving betekent “Persoonsgegevens” informatie die u identificeert of die redelijkerwijs gebruikt zou kunnen worden om u te identificeren. Voorbeelden van Persoonsgegevens omvatten naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Informatie die u aanbiedt
U hoeft zich niet te registreren voor een dienst of programma om veel van de informatie te kunnen krijgen die beschikbaar is via de Sites van OTT. Een deel van onze inhoud is echter enkel beschikbaar aan geregistreerd of geïdentificeerde gebruikers en zal vereisen dat u een profiel aanmaakt of specifieke informatie over uzelf geeft om u de dienst te kunnen aanbieden.


Persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u Sites van OTT bezoekt
OTT verzamelt Persoonsgegevens die u verstrekt op Sites van OTT, bijvoorbeeld bij het aankopen van een product, om marketingproducten en informatie te ontvangen, om contact op te nemen met de klantendienst van OTT, of om te reageren op vragenlijsten of enquêtes van OTT. Dit omvat mogelijk:

 • Contactinformatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.
 • Registratie-informatie zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Vergoedingsinformatie wanneer u een dienst levert aan OTT in uw hoedanigheid als zorgverlener.
 • Informatie over tewerkstelling, opleiding en andere achtergrondinformatie wanneer u navraag doet naar tewerkstelling bij OTT.
 • Betalingsinformatie (zoals bankinformatie, nummer betaalkaart, vervaldatum, leveringadres en facturatieadres).
 • Inhoud die u mogelijk verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u ons Online Contactformulier invult of andere informatie indient).


Persoonsgegevens die u deelt bij andere interacties met OTT
U kan contact opnemen met OTT om vragen te stellen, uw zorgen te bespreken of om problemen te melden inzake onze producten. Als u communiceert met of informatie verzoekt van OTT, kan men u vragen om ook uw contactinformatie te geven, evenals gelijk welke Persoonsgegevens die relevant zijn voor uw verzoek.

Informatie die automatisch verzameld kan worden
Wanneer u Sites van OTT gebruikt, kunnen we automatisch ook bepaalde informatie over gebruik en toestel verzamelen zoals hierna beschreven.

IP-adres
We kunnen het Internetprotocol (“IP”) -adres van uw computer of andere elektronische apparaten registreren wanneer u de Sites van OTT bezoekt. Een IP-adres identificeert het elektronisch apparaat dat u gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Sites, wat u toelaat om communicatie met uw computer te behouden terwijl u tussen de Sites van OTT navigeert en om inhoud op maat aan te passen.

Cookies en andere opvolgingstechnologieën
We kunnen ook informatie verzamelen over uw gebruik van Sites van OTT via opvolgingstechnologieën zoals cookies en webbakens. Een “cookie” is een uniek nummer dat op uw computer werd overgebracht om uw interesses en voorkeuren op te volgen en om u als herhaalde bezoeker te herkennen. Een “Webbaken” is en doorzichtige grafische afbeelding die op een website, e-mail of reclame werd geplaats en dat het mogelijk maakt toezicht te houden op zaken zoals gebruikersactiviteit en siteverkeer. Deze technologieën helpen om uw voorkeuren te herinneren en laten ons toe u de inhoud en functies te leveren die waarschijnlijk van grootste interesse zouden zijn voor u op basis van de “clickstream”-gegevens die uw vorige activiteiten op Sites van OTT weergeven.
We gebruiken Google Display Advertising (zoals Retargeting met Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager integration en Google Analytics Demographics and Interest Reporting) om (1) u onze reclame te laten zien op andere websites op basis van uw eerdere bezoeken aan Sites van OTT en (2) om de indruk nagelaten door onze reclame en gebruik van reclamediensten beter te begrijpen. In verband met de dienst Google Analytics Demographics and Interest Reporting kunnen we gegevens uit de informatie van Google over op interesse gebaseerde reclame of externe publieken (zoals leeftijd, geslacht en interesses) gebruiken met Google Analytics om onze marketingcampagnes en Site-inhoud te begrijpen en te verbeteren.

Een deel van onze online reclamevoering vindt plaats via Google Display Advertising. Als deel van dit programma gebruiken we functies van Google Analytics zoals Retargeting. Naast die functie en andere aangeboden door reclamenetwerken, kunnen wij en de beheerders van reclamenetwerken, waaronder Google, cookies van derde partijen gebruiken (zoals de DoubleClick-cookie) - en in sommige gevallen cookies van eerste partijen (zoals het Google Analytics-cookie) - om reclame gericht en geoptimaliseerd weer te geven op het Internet, op basis van de vorige bezoeken van een gebruiker aan Sites van OTT. Wanneer u Sites van OTT bezoekt, kunnen we u ook reclame tonen van sommige van onze gelieerde bedrijven.

U kan u uitschrijven uit Google Ads door www.google.com/ads/preferences te bezoeken. Als u niet wilt dat uw gegevens gebruikt worden door Google Analytics, kan u de browser add-on voor uitschrijven uit Google Analytics installeren, te vinden op de Google Analytics opt-out pagina.
Deze Site van OTT is niet ontworpen om te reageren op "do not track"-signalen ontvangen van browsers.
Om meer te weten te komen over cookies en andere opvolgingstechnologieën, waaronder over hoe deze uit te schakelen, gaat u naar www.allaboutcookies.org. Let erop dat sommige cookies cruciaal zijn voor de werking van onze Sites en dat het wissen of uitschakelen ervan de functionaliteit van de site zal verminderen.

Marketo Munchkin Cookie
We gebruiken marketingsoftware van derden van Marketo om gegevens te verzamelen, op te slaan en te verwerken en om onze e-mails/nieuwsbrieven te versturen. Marketo cookies stellen ons in staat om herhaalde bezoeken aan de website bij te houden en ons in staat om de bezoeken aan de website te koppelen aan de informatie die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt. Als de bezoeker ons bijvoorbeeld zijn naam, bedrijfsnaam en e-mailadres heeft gegeven door het invullen van een formulier, dan kunnen we deze gebruiker verdere websitebezoeken toewijzen. We gebruiken cookies ook om de opening en doorklik van e-mail bij te houden.
De gegevens verzameld met de Marketo-technologieën zullen niet gebruikt worden om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en zullen niet gecombineerd worden met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de afzonderlijk gegeven toestemming van de betrokkene. U kunt bezwaar maken tegen het aanmaken van een profiel door de cookiefunctie in uw browser uit te schakelen.
Voor meer informatie over het privacy- en cookiebeleid van Marketo, raadpleegt u het Privacybeleid van Marketo: https://documents.marketo.com/legal/privacy/

Mobiele opvolging
Sommige Sites van OTT zijn beschikbaar als ofwel mobiele toepassingen of als mobiele sites die u kan gebruiken op uw mobiele toestel. Als u een mobiel toestel gebruikt om de Sites van OTT te openen, kunnen we de volgende gsm-specifieke informatie verzamelen, naast de andere hierboven beschreven informatie: toestel- of reclame-ID, type toestel, type hardware, adres voor media access control (“MAC”), internationaal identiteitsnummer voor mobiele uitrusting (international mobile equipment identity, “IMEI”), de versie van het besturingssysteem van uw mobiele toestel, het platform gebruikt voor het openen of downloaden van de Site van OTT (bijv. Apple, Google, Amazon, Windows), locatie-informatie en gebruiksinformatie over uw toestel en uw gebruik van de Sites van OTT.

Informatie verzameld uit andere bronnen
We kunnen informatie over u uit een bezoek aan een Site van OTT combineren met informatie over u uit bezoeken aan andere Sites van OTT. We kunnen ook informatie over u die verzameld werd via de Sites van OTT combineren met informatie die we offline verzameld hebben, evenals met informatie die ons door derde partijen geleverd werd, zoals externe lijstproviders.

Hoe we uw informatie gebruiken
We gebruiken uw Persoonsgegevens om u de door u verzochte producten en diensten te bezorgen, met u te communiceren, uw ervaring op de Sites van OTT te verbeteren, in het algemeen onze producten en diensten te verbeteren en voor andere interne zakelijke doeleinden. Dat gebruik omvat mogelijk ook het registreren, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, uitlijnen of de combinatie, beperking, blokkering, wissing of vernietiging van Persoonsgegevens. De Persoonsgegevens die we over u verzamelen, kunnen opgeslagen worden voor vijf jaar na de meest recente interactie die we met u hebben gehad, waarna ze gearchiveerd zullen worden maar enkel voor zolang als redelijk noodzakelijk voor de hierboven uiteengezette doeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Het leveren van door u verzochte producten en diensten
Als u ervoor kiest om een product aan te kopen of onze diensten te ontvangen, gebruiken we de Persoonsgegevens die u ons verstrekt via de Sites van OTT om uw bestellingen en facturen te beheren, betalingen te verwerken, te reageren op uw vragen, u de door u verzochte diensten te leveren en om een optimale klantervaring te bieden.

Marketing
U kan ook marketinginformatie krijgen van OTT en verwante filialen, zoals aanbiedingen over aan OTT gerelateerde producten of diensten, uitnodigingen om deel te nemen aan enquêtes over onze producten, of kennisgevingen over speciale promoties. In dergelijke gevallen zullen we uw contactinformatie en andere Persoonsgegevens gebruiken om u marketinginformatie op te sturen.

Op maat gemaakte gebruikerservaringen
De Persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen gebruikt worden om op maat aangepaste aanbiedingen, informatie of diensten op te stellen, aangepast aan uw interesses en voorkeuren. We kunnen ook uw IP-adres en de gegevens die we automatisch verkrijgen via het gebruik van cookies of gelijkaardige opvolgingstechnologieën gebruiken om te zorgen dat onze OTT Sites eenvoudiger te gebruiken en te navigeren zijn, en ook om de op Sites van OTT geleverde inhoud op maat aan te passen, door de informatie en diensten te anticiperen waar u interesse in zou kunnen hebben.

Verbetering bedrijf en product
Om nieuwe feiten te ontdekken die OTT kunnen helpen om de noden van klanten beter te begrijpen en om producten, diensten, materialen en programma’s te helpen verbeteren, ontwikkelen en evalueren. OTT analyseert de informatie die u verstrekt heeft. Voor deze doeleinden gebruikt OTT geen informatie die u zou kunnen identificeren.

Site-analyse en verbetering
We kunnen de informatie die u verstrekt en de informatie die we automatisch verzamelen over uw gebruik van de Sites van OTT gebruiken om toezicht te houden op verkeerspatronen en voorkeuren voor siteverbetering, analyse en optimalisatie.

Wettelijke basis voor verwerking
Onder de Europese wetten inzake gegevensbescherming moet OTT een juridische basis hebben om uw Persoonsgegevens te verwerken. De wettelijke principes die van toepassing zijn op een gegeven situatie zullen afhangen van voor welke van de hierboven beschreven specifieke doeleinden OTT uw Persoonsgegevens aan het verwerken is:

 • In bepaalde gevallen kan OpCo vragen naar uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens. Moest u ervoor kiezen om toestemming te verlenen, kan u later uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte “Uw keuzes inzake Privacy”. Merk op dat de intrekking van de toestemming geen invloed zal hebben op reeds uitgevoerde verwerking.
 • In andere gevallen kan de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een toepasselijke wet of regelgeving, of voor het uitvoeren van een contract waaraan u onderworpen bent. U kan zich mogelijk niet uitschrijven voor deze verwerking, of uw keuze tot uitschrijven kan invloed hebben op ons vermogen om aan een contractuele verplichting te voldoen die u anderszins verschuldigd is.
 • In nog andere gevallen kan OTT uw Persoonsgegevens verwerken op basis van de legitieme belangen van OTT in het met u communiceren over onze producten en diensten, en over wetenschappelijk onderzoek en opleidingskansen. U heeft het recht zich uit te schrijven voor al dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens. U kan dat doen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte “Uw keuzes inzake Privacy”.


Informatie die we delen
We delen uw Persoonsgegevens enkel met derde partijen zoals hieronder beschreven. We verkopen of verhuren geen Persoonsgegevens aan derde partijen voor hun eigen marketingdoeleinden.

Reclame van derde partijen en reclame op basis van online gedrag
Men kan u op websites en mobiele diensten van derde partijen voor u op maat aangepaste online reclame tonen voor producten en diensten van OTT, bijvoorbeeld op basis van informatie die u verstrekt aan OTT of een website van een derde partij die u bezoekt, of over uw browsingactiviteit, aankopen of interesses. Deze types op maat gemaakt online reclame kan via verschillende bronnen komen, zoals onder andere:

 • We kunnen uw niet-identificerende informatie, die we verkregen via cookies en andere opvolgingstechnologieën op onze Sites van OTT, delen met onze reclamedienstverleners.
 • Sommige Sites van OTT nemen deel aan op online gedrag gebaseerde reclame (dit wordt soms “retarget”-reclame of op interesse gebaseerde reclame genoemd). U kan deze sites identificeren via de link “Keuzes inzake reclame” in de voettekst. Onze reclamenetwerkpartners kunnen op Sites van OTT en op andere websites van derde partijen cookies plaatsen en gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten, en u zo van online reclame te voorzien die gebaseerd is op uw interesses. Wanneer op online gedrag gebaseerde reclame van een OTT aan u geleverd wordt, zal u een icoontje “Ad Choices” zien. Door te klikken op het icoontje of de link gaat u naar een website waar u het gebruik van gegevens over uw browsinggeschiedenis die gebruik wordt voor het leveren van op online gedrag gebaseerde reclame te beheren of om u daarvoor uit te schrijven. Als u zich uitschrijft, kan u nog steeds online reclame zien, waaronder reclame van OTT, die gebaseerd is op andere informatie (bijv. op basis van de inhoud van de pagina die bekeken wordt in plaats van uw voorgaande clickstream-activiteit). In sommige gevallen kunnen deze externe adverteerders nog steeds informatie verzamelen over uw browsingactiviteit, maar zij zullen deze informatie niet gebruiken om reclame aan te bieden die gebaseerd is op uw vorige online browsinggedrag. U kan zich ook uitschrijven door hier te klikken.
 • Sommige webbrowsers kunnen “do-not-track”-signalen sturen aan websites waarmee de browser communiceert. Op de datum waarop deze Privacykennisgeving van kracht ging, was er nog geen industrienorm vastgesteld over hoe te reageren op deze signalen. OTT reageert dus momenteel niet op deze signalen. Zoals eerder besproken, kan u zich uitschrijven uit adverteerders die uw browsinggeschiedenis gebruiken om op online gedrag gebaseerde reclame te leveren door te klikken op adchoices.

Filialen, verkopers en leveranciers
We hebben relaties met leveranciers en gelieerde bedrijven, die ons helpen ons bedrijf te runnen en waarvoor het in de loop van het verlenen van hun diensten aan OTT noodzakelijk kan zijn dat zij toegang hebben tot uw Persoonsgegevens. We zullen deze partijen geen machtiging geven om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor gelijk welk doel dat geen verband houdt met de bedrijfsvoering van OTT en haar gerelateerde filialen, en we delen geen Persoonsgegevens uit landen die toestemming vereisen, tenzij gepaste toestemming voor het delen met gerelateerde filialen op voorhand verkregen werd. We vereisen dat deze partijen in uw Persoonsgegevens overeenstemming met deze Privacykennisgeving zullen behandelen.

Sites samen met andere merken
We kunnen samenwerken met andere bedrijven om u inhoud of diensten te geven op gezamenlijke basis. Op sites met andere merken zal u op uw scherm zowel het logo van OTT zien als het logo van de samenwerkende partner. U moet de afzonderlijke privacybeleidsvoorschriften lezen van onze samenwerkende partners, aangezien ze in bepaalde opzichten kunnen verschillen van de onze. Het lezen van deze beleidsvoorschriften zal u helpen een geïnformeerde beslissing te nemen over of u al dan niet uw informatie aan een gegeven site wenst te geven.

Productverslagen
Als u contact opneemt met OTT over uw ervaring inzake het gebruik van een van onze producten, kunnen we de informatie die u verstrekt gebruiken bij het indienen van verslagen aan de aangewezen regelgevende overheidsautoriteiten, zoals van ons vereist volgens de wet.

Wettelijke rechten en verplichtingen
In bepaalde beperkte omstandigheden kan OTT uw Persoonsgegevens moeten vrijgeven om te voldoen aan een wettelijke verplichting of eis, zoals het naleven van meldingsverplichtingen aan onze beheersende regelgevende autoriteiten over de veiligheid van onze producten, of in verband met de verkoop of overdracht van een van onze productlijnen of divisies, waaronder de diensten verleend via een of meerdere van de Sites van OTT. In dergelijk gevallen zullen we maatregelen treffen om uw Persoonsgegevens zover mogelijk te beschermen. We behouden ons ook het recht voor om Persoonsgegevens te gebruiken om gebruikers te onderzoeken en te vervolgen die onze regels overtreden of die betrokken zijn in gedrag dat illegaal of schadelijk is voor anderen of voor de eigendom van anderen.

Wijziging in organisatie
In het geval OTT beslist om ons bedrijf te herorganiseren of af te stoten via verkoop, fusie of overname, kan OTT Persoonsgegevens over u delen met feitelijke of mogelijke kopers. We zullen vereisen dat feitelijke of mogelijke kopers deze Persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met deze kennisgeving.

Privacy van kinderen
OTT verzamelt of gebruikt op Sites van OTT bewust geen enkele Persoonsgegevens rechtstreeks van kinderen (Danaher definieert “kinderen” als minderjarigen jonger dan 18 jaar). We laten kinderen niet bewust toe om onze producten te bestellen, met ons te communiceren of op gelijk welke van onze online diensten te gebruiken. Als u een ouder bent en u wordt u ervan bewust dat uw kind ons informatie gegeven heeft, neem dan contact met ons op aan de hand van een van de hierna gespecificeerde methoden, en we zullen met u samenwerken om dit probleem aan te pakken.

Uw keuzes inzake Privacy   
U heeft het recht om Persoonsgegevens over u die we bewaren in te kijken en er een kopie van te krijgen, evenals om verbeteringen aan te brengen aan onnauwkeurige of onvolledige Personeelsgegevens over u. U heeft mogelijk het recht om de gegevens die u ons verstrekt heeft te verkrijgen in een machine-leesbare vorm en om die gegevens naar een andere controleur door te sturen. U kan ook verzoeken om uw Persoonsgegevens te wissen of dat beperkingen worden opgelegd op de verwerking ervan, of om bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van Persoonsgegevens over u. Om Persoonsgegevens over u te openen, om een zorg of klacht in te dienen, om te verzoeken om een correctie of om zich uit te schrijven uit bepaalde programma’s, neemt u contact op met ons Privacykantoor door te klikken op de link “Contact” op de Site van de OTT die u gebruikt, via de contactinformatie van de OTT op de mobiele toepassing van OTT die u gebruikt of door ons te e-mailen op info@ott.com. U kan ook een brief sturen naar het volgende adres:
OTT Hydromet GmbH
T.a.v.: Privacy
Ludwigstr. 16
87437 Kempten
Germany

De Autoriteit voor Gegevensbescherming (Dutch DPA) van Netherland is verantwoordelijk voor het verzekeren dat de privacywetgeving gevolgd wordt in Netherland. Voor meer informatie over uw privacyrechten, of als u niet in staat bent een probleem rechtstreeks met ons op te lossen en u een klacht wenst in te dienen, neemt u contact op met: autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

Vermeld bij alle communicaties met OTT uw e-mailadres, het adres van de Website, mobiele toepassing en/of het specifieke product van OTT via welke u Persoonsgegevens hebt aangeboden (bijv. OTT.com), evenals een gedetailleerde uitleg van uw verzoek. Als u uw Persoonsgegevens wilt wissen, bijwerken of verbeteren en u contact met ons opneemt via e-mail, vermeld dan “Deletion Request” (verzoek tot wissen) of “Amendment/Correction Request” (verzoek tot aanpassen/correctie) in de onderwerpregel van de e-mail. We zullen alle redelijke verzoeken op tijdige manier beantwoorden en moeten mogelijk uw identiteit verder bevestigen om bepaalde verzoeken te kunnen verwerken.

Gegevensbeveiliging
OTT onderhoudt redelijke technische, administratieve en fysieke controles om alle via de Sites van OTT verzamelde Persoonsgegevens te beveiligen. Er is echter altijd een zeker risico dat een niet gemachtigde derde partij een internettransmissie kan onderscheppen, of dat iemand een manier zal vinden om onze beveiligingssystemen te omzeilen. We dringen er op aan dat u voorzichtigheid betracht bij het versturen van Persoonsgegevens via het internet, in het bijzonder informatie in verband met uw financiën. OTT kan niet garanderen dat niet gemachtigde derde partijen geen toegang zullen verkrijgen tot uw Persoonsgegevens. Daarom moet u bij het indienen van gegevens aan Sites van OTT zowel de voordelen als de risico’s afwegen.
Sites van derde partijen en plug-ins sociale media
Deze Privacykennisgeving is niet van toepassing op Sites van OTT die geen link bevatten naar deze Privacykennisgeving of op websites van derden waarnaar vanuit Sites van OTT gelinkt kan worden. Sites van OTT kunnen plug-ins voor sociale media gebruiken (bijv. de knop “Vind ik leuk” op Facebook, “delen naar Twitter”) om u in staat te stellen op eenvoudigere manier informatie te delen met anderen. Wanneer u Sites van OTT bezoekt, kan de beheerder van de sociale mediaplug-in een cookie plaatsen op uw computer of andere elektronische toestel dat de beheerder in staat stelt om personen te herkennen die eerder onze Site bezocht hebben. Als u ingelogd bent op de sociale mediawebsite (bijv. Twitter, Facebook) terwijl u aan het browsen bent op onze Site van OTT, laat de sociale media mediaplug-in toe dat de sociale mediawebsite informatie krijgt dat u onze Site van OTT bezocht hebt. De sociale mediaplug-in laat ook toe dat de sociale mediawebsite informatie over uw activiteiten op onze Site van OTT deelt met andere gebruikers van hun sociale mediawebsite. Deze deelinstellingen worden beheerd door de sociale mediawebsite en worden beheerd door hun privacybeleid.

Wereldwijd onze Sites bezoeken
Deze website is in bezit en onder beheer van OTT in de Verenigde Staten, maar de informatie die u aanbiedt zal toegankelijk zijn voor onze filialen, verkopers en leveranciers in andere landen, in overeenstemming met dit beleid. Als u verder deze site bezoekt vanuit een land buiten de Verenigde Staten, zal uw communicatie met ons noodzakelijkerwijs leiden tot de overdracht van informatie over internationale grenzen. Het niveau van wettelijke bescherming voor Persoonsgegevens is niet hetzelfde in alle landen. We zullen echter de beveiligingsmaatregelen zoals beschreven in deze Privacykennisgeving aanhouden in een inspanning uw informatie beveiligd te houden. Door deze site te bezoeken, begrijpt u dat uw Persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt zullen worden in de Verenigde Staten en in gelijk welk land waar we mogelijk in de loop van onze zakelijke werking uw informatie naartoe sturen.

Kennisgeving aan inwoners van Californië
Onderhevig aan bepaalde beperkingen onder California Civil Code § 1798.83, kunnen inwoners van Californië ons vragen hen het volgende te bezorgen: (i) een lijst van bepaalde categorieën van Persoonsgegevens die we tijdens het onmiddellijk voorafgaand kalenderjaar hebben openbaar gemaakt aan derde partijen voor hun rechtstreekse marketingdoeleinden, en (ii) de identiteit van die derde partijen. Om dat verzoek te maken, kunnen inwoners van Californië contact met ons opnemen op info@ott.com

Wijzigingen aan ons Privacybeleid
We zullen Persoonsgegevens enkel gebruiken op de manier beschreven in dit Privacybeleid zoals van kracht op het ogenblik dat de informatie verzameld werd van u of zoals door u gemachtigd. Onderworpen aan gelijk welke toepasselijke toestemmingsvereisten, behouden we ons echter het recht voor om de voorwaarden van dit Privacybeleid gelijk wanneer te wijzigen. Alle wijzigingen aan dit Privacybeleid zullen op deze pagina weergegeven worden met een nieuwe ingangsdatum. OTT moedigt u aan om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Alle Persoonsgegevens verzameld bij uw verdere gebruik van Sites van OTT zullen verwerkt worden in overeenstemming met het momenteel geposte Privacybeleid. 


Bijkomende taal voor Online gebruiksvoorwaarden

Privacy en beveiliging
OTT (“OTT”), samen met haar filialen en dochterondernemingen, respecteren uw privacy, waarderen onze relatie en zetten zich in voor de beveiliging van uw privacy. We begrijpen het belang van privacy voor onze klanten en bezoekers op de websites van OTT. Ons gebruik van Persoonsgegevens is beheerd door ons Privacybeleid en door het openen en gebruiken van de websites van OTT stemt u ermee in gebonden te zijn aan dat Privacybeleid.
U erkent en stemt ermee in dat bij het indienen van uw persoonlijk identificeerbare informatie op websites van OTT er geen absolute garantie is op beveiliging, hoewel OTT beveiligingsmaatregelen getroffen heeft om niet gemachtigde toegang of interceptie te voorkomen. IN HET ONWAARSCHIJNLIJKE GEVAL VAN EEN INTERCEPTIE OF ONGEMACHTIGDE TOEGANG, ONDANKS ONZE INSPANNINGEN, ZAL OTT NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DERGELIJKE INTERCEPTIES OF ONGEMACHTIGDE TOEGANG, OF VOOR GELIJK WELKE RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER VERLOREN WINSTEN) GELEDEN DOOR EEN KLANT OF GEBRUIKER, ZELFS ALS OTT EERDER GEADVISEERD WERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. OTT BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, DAT DE DOOR GELIJK WELKE KLANT VERSTREKTE INFORMATIE VRIJ ZAL ZIJN VAN INTERCEPTIE OF ONGEMACHTIGDE TOEGANG, EN BIEDT GEEN ENKELE GEÏMPLICEERDE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ELKE KLANT IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEWAREN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN ZIJN OF HAAR EIGEN WACHTWOORD.
 

Databeschermingsfunctionaris
functionaris voor gegevensbescherming in de zin van het EU GDPR:

IDKOM Networks GmbH
Unterwanger Str. 3 • D-87439 Kempten (Allgäu)
Herr Hug
Tel.: 0831 59090-0
th@idkom.de
www.idkom.de

Registergericht: Amtsgericht Kempten (HRB 6359)
Geschäftsführer: Bernd Buhmann • Klaus Giehl