toggle menu

OTT Hydromet

OTT Hydromet 1 jaar in Nederland.

Verder lezen

Wegdek Monitoring

In het wegdek geïntegreerde, contactloze, of mobiele sensoren? Wij bieden u alle sensoren voor een compleet Wegdek Informaties Systeem!

Milieu Monitoring

Complete Milieu Monitoring oplossingen voor Hydro-Met Professionals.

Waterbeheer

Oplossingen voor het monitoren van waterpeil, afvoer, getij en grondwater.

Wind Energie

Wind Sensoren - die wereldwijd worden ingezet onder veeleisende omstandigheden.

KWR gebruikt Lufft WS600 voor onderzoek

KWR Watercycle Research Institue, gebruikt de Lufft WS600 voor veldonderzoek naar waterverbruik van tien verschillende Europese boomsoorten om het verleis van water via de bladeren naar de atmosfeer (transpiratie te kunnen vaststellen.

verder lezen

Gemeente Buren installeert 3 stuks OTT Pluvio 2L

De gemeente Buren, heeft drie stuks OTT Pluvio 2L neerslagsensoren aangeschaft. Ze worden opgenomen in hun eigen netwerk van neerslagmeters, door gebruik te maken van het standaard Modbus protocol.

Baggermaatschsappij Van Oord schaft drie OTT Meteo systemen aan

Baggermaatschappij Van Oord, heeft drie meteo systemen aangeschaft die wereldwijd ingezet worden om "on site", de actuele meteo data te registeren.

Runway Condition Monitoring - Lufft Blog

Verhoog de veiligheid van de start- en landingsbanen verder, door gebruik te maken van de ARS31 en de IRS31 wegdeksensoren van Lufft. Als u de veilgheid verder wilt verhogen, zou u de inzet van deze geintegreerde wegdek sensoren serieus kunnen overwegen.

Lufft Blog

UPDATE test MARWIS voor genereren Runway Condition Codes

Na 3 maanden testen door de Koninklijke Luchtmacht zijn de eerste resultaten van de test met de MARWIS van de firma Lufft, voor het genereren van Runway Condition Codes succesvol te noemen.

verder lezen

Introductie Lufft WS100 op schema

De WS100 van de firma Lufft is met succes geintroduceerd in Nederland. De eerste systemen zijn geinstalleerd en de resultaten zijn goed.

verder lezen